Balance Group

Balance Groupin historia ulottuu vuoteen 1999, jolloin yrityksen perustaja Kalle Riihimäki aloitti toiminnan Balance Engineering nimen alla. Tuolloin toiminta oli enimmäkseen asiakkaina olevien laitetoimittajien projektien kokonaishoitoa ja oman osaamisen soveltamista näihin projekteihin. Ajan myötä asiakaskunta vaihtui laitetoimittajista teollisuuden prosessien omistajiin, mutta tehtävät pysyivät konsulttitoiminnassa ja asiakkaiden prosessien optimoinnissa.

Suunnitelmien siirtyessä todellisuuteen laajeni toiminta prosessisuunnittelusta laite- ja laitteistosuunnitteluun. Tässä vaiheessa Balance Engineeringin toiminnot ja tuotteet täydentyivät nykyisen kaltaisiksi. Yhtä aikaa suunnittelun kanssa kasvoi tarve tutkia tarkemmin tuotantoprosessien nykytilannetta, jolloin hankittiin sopiva kalusto ja rakennettiin yhteistyöverkosto Services toiminnon synnyttämiseksi. Toimintaa jatkettiin edelleen Balance Engineering toiminimen alla, mutta tarve asiakkaiden puolelta oli ajanut meitä myös kokonaistoimitusten suuntaan. Works-toiminnot aloitettiin vuonna 2010, jolloin teimme ensimmäiset kokonaistoimitukset asiakkaillemme. Tarve liiketoimintojen selkiyttämiselle oli ilmeinen ja vuonna 2012 yrityksemme organisoitiin nykyiseen muotoonsa Balance Group Oy:ksi, johon kuuluvat Engineering, Services ja Works-toiminnot.

Asiakkaillemme tarjoamme siis edelleen erillisiä suunnittelu- ja mittaushankkeita, mutta samalla mahdollistamme yhteistyöverkostomme kanssa yhden luukun periaatteen mukaisen toiminnot esisuunnittelusta laitteistotoimitukseen saakka.