Balance Services

Selvitämme asiakkaan prosessien nykytilan. Tällöin löydetään myös prosessin mahdolliset pullonkaulat sekä kunnossapidon ja investointien kannalta parhaiten tuottavat kohteet. Tyypillisenä tuotoksena on selkeä tehtävälista tai ohjeistus ajotapojen muutoksesta.  Tarjoamme Services-yksikössämme myös koulutus- ja tuotekehityspalveluita, jotka tukevat käytäntöönvientiä ja varmistavat onnistuneen lopputuloksen asiakkallemme. Palvelut ovat usein osa kokonaisprojektitoimitusta, jota toteuttaa Balance Engineering tai Balance Works.

Osa palveluvalikoimaamme ovat prosessien ja kiinteistöjen energia-auditoinnit sekä energiakatselmukset. Näitä palveluja varten ylläpidämme henkilöstömme osaamistasoa jatkuvasti. Osaamisen tukena käytämme asiaan soveltuvia laskenta- ja mittausmenetelmiä.

Alla on esimerkki selluradan kuivatuksen mallinnuksesta, joka on sovitettu tehtyihin prosessimittauksiin. Kuvassa on esitettynä rainan molempien pintojen sekä z-suuntaisen keskipisteen lämpötilan ja kosteuden kehitys puhalluskuivatuksen aikana.
TandZ

Takaisin Balance Groupin pääsivulle