Erikoistilojen ilmastointi

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmiä vaativiin erikoistiloihin kuten teollisuuden sähkötilat, laboratoriot ja vakio-olosuhdehuoneet sekä ATEX-luokiteltavat tilat. Tarvittaessa toteutamme huonekohtaisen jäähdytystarvetarkastelun IDA-ICE ohjelmistolla sekä varmistamme suunnitelmien laadun simuloimalla tilan ilmanjakoa ja lämpötilajakaumaa CFD-mallinnuksen avulla. Ilmastoinnin ja jäähdytyksen lisäksi voimme suunnitella ja toteuttaa myös erikoistilojen vaatimusten mukaiset savunpoistojärjestelmät.

Balance Engineeringin suunnittelemat järjestelmät voivat toimia itsenäisesti omina säätökokonaisuuksinaan tai liittyä asiakkaan toivomusten mukaisesti olemassa olevaan prosessihallintajärjestelmään.

Toimittamiemme erikoistilojen ilmastointijärjestelmien korkea laatu taataan Balance Groupin luotettavilla yhteistyökumppaneilla ja huolellisilla käyttöönottoprosesseilla.

Takaisin Balance Groupin pääsivulle