Laite- ja laitteistosuunnittelu

Mallinnuksen- ja mitoituksen perusteella päästään vaiheeseen, jossa laitteisto pitää sovittaa vallitsevaan tai suunniteltuun todellisuuteen. Tällöin siirrämme prosessimitoituksesta saadut tiedot 3D-suunnittelujärjestelmään, jonka avulla pystymme luomaan selkeätä materiaalia laitteiston toiminnallisuuden ja käytettävyyden havainnollistamiseksi sekä kustannusarvioiden laatimiseksi. Kun layout vaiheesta siirrytään toteutukseen muodostavat 3D-mallit pohjan valmistuskuvien laatimiseksi, jolloin suunnitteluvirheiden ja väärinymmärrysten määrä voidaan minimoida. Laitteistosuunnittelumme kattaa mm. putkisto-, kanavisto-, teräsrakenne- ja hoitotasosuunnittelun, joka voidaan järjestelmiemme avulla toteuttaa kunkin kohteen säännökset ja määräykset huomioon ottaen. Esimerkkejä toteutushankkeista ovat sellukuivaimen lämmöntalteenottojärjestelmän muutostyöt, meesauunin savukaasupuhaltimen uusinta, sähkötilan jäähdytysjärjestelmä, leipomon lämmöntalteenotto- ja ilmastointijärjestelmä ja voimalaitoksen HVAC-järjestelmän suunnittelu.

Suunnittelu toteutetaan kehittyneillä suunnitteluvälineillä, jolloin kuvien tulkinta helpottuu ja valmistuksen ja asennuksen laatu paranee, koska virheiden määrä saadaan minimoitua.

Laitesuunnittelu

Takaisin Balance Engineering sivulle