Lämpö- ja virtaustekniset mallit

Balance Engineeringin on panostanut aina voimakkaasti mallinnukseen aina teorian opiskelusta käytännön toteutustyökalujen käyttöön. Olemme toteuttaneet satoja laskennallisia malleja eri laskentaympäristöihin. Perusperiaatteemme on, että asiakas omistaa aina mallit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laatimamme mallin muokattavissa oleva alkuperäistiedosto toimitetaan teille halutessanne dokumentaatioineen, jolloin voitte hyödyntää mallia itsenäisesti edelleen. Esimerkkeinä lämpö- ja virtausteknisistä malleista ovat esimerkiksi sähkömoottorien jäähdytysmallit tai kokonaisten tuotantotilojen virtaussimuloinnit. Laskennalliset mallit ovat usein pohjana myös Balance Worksin toteuttamien hankkeiden perussuunnittelussa. Virtaus- (CFD) ja lämpöteknisten mallien toteutusalustana on joko omat laskentaympäristöt tai Comsol Multiphysics.

Esimerkiksi tilailmastoinnin suunnittelussa virtausmekaanisen mallin avulla ohjata suunnittelua ja arvioida vuodenaikojen ja prosessin ajotavan vaikutusta tyskentely- ja prosessiolosuhteisiin.

Leipomo 2

Takaisin Balance Engineering sivulle