Paperi-, kartonki- ja sellukuivainten toiminnan kartoitus

Pystymme mittausten avulla selvittämään paperi-, kartonki- tai sellukoneen toiminnan ja laatimaan analyysit yhdessä Balance Engineeringin laskennallisten mallien avulla. Näiden avulla asiakkaamme saa hyvän kuvan niistä kohteista, jotka mahdollisesti tarvitsevat muutoksia ja parannuksia. Lisäksi mittausten perusteella saadaan kattava kuva prosessin on-line-mittaustekniikan toimivuudesta, ajotavasta sekä kuivatuksen energiataloudesta ja sen parantamismahdollisuuksista. Mittaustulokset antavat perustiedot myös mahdollisten prosessimuutosten arviointia varten. Esimerkkejä arvioinneista ovat sellukuivaimen höyrynpaineen nosto tai kartonkikoneen kuivatusosan taskutuuletuksen parantaminen.

Takaisin Balance Services sivulle