Prosessisimulointimallit

Asiakasprosessien uusien kytkentätapojen ja investointikohteiden haarukoimisessa voidaan tehokkaasti hyödyntää Balance Engineeringin osaamista prosessisimuloinnin sektorilla. Olemme toteuttaneet sekä kaupallisiin että omiin laskentaympäristöihin hyvin laajoja prosessimalleja, joiden avulla esimerkiksi lämmöntalteenottojärjestelmän optimaalisin kytkentätapa voidaan etsiä siten, että koko tuotantolaitoksen energiatase voidaan ottaa huomioon. Samalla prosessisimulointimalli tuottaa hyvät perusmitoitustiedot itse laitteiston ja ohjausjärjestelmän suunnitteluun. Malliemme avulla voidaan tarkastella helposti järjestelmien toimintaa ns. off-design pisteissä, kun prosessin tai ympäristön tila ei ole suunnittelupisteessään. Näihin tarkasteluihin voidaan ottaa mukaan esimerkiksi tilastolliset analyysit, jolloin mallien epävarmuuden merkitystä voidaan tutkia ja saada arvokasta tietoa esimerkiksi soveliaan mittausjärjestelmän suunnittelemiseksi. Taselaskentaan käytämme omien laskentamallien lisäksi VTT:n kehittämää Balas-ohjelmistoa, jonka avulla laajatkin prosessikokonaisuudet voidaan tehokkaasti mallintaa syy ja seurausriippuvuuksien selvittämiseksi. Esimerkkejä prosessisimulointimalleista ovat:

  • sellutehtaan vesi- ja energiatase
  • biomassakuivurin ilma- ja energiantuotantolaitteineen
  • leipomon lämmöntalteenottojärjestelmä

Prosessimallinnus sisältää tyypillisesti soveltuvan laskentamallin laatimisen (1), vertailuaineiston keräämisen vaihtoehtomallien arvioimiseksi (2) ja tulosten visualisoinnin (3).

ProcessSimulation

Takaisin Balance Engineering sivulle