Arbete med ingenjörsvetenskap och -kompetens

Balance Group förverkligar lösningar som förbättrar energi- och produktionseffektivitet inom olika industribranscher. Våra uppdrag utgörs ofta av arbeten inom planering, projekthantering och utrustningsleveranser som hänför sig till flödesteknik eller värme- och materialöverföring. Våra kompetensområden utgörs av bland annat värmeåtervinning, luftkonditionering samt värme- och kyllösningar.