Balance Engineering

Vi erbjuder förstklassig ingenjörskompetens som stöds av moderna planeringssystem. Vi har med utmärkta resultat förverkligat lösningar, med hjälp av vilka våra kunder kan köra sina egna processer på ett effektivare sätt och samtidigt göra energibesparingar samt spara på sina produktionsresurser. Bland annat företag inom skogs-, byggnadsmaterial- och livsmedelsindustrin har dragit nytta av dessa processer.

Planeringsprocessen framskrider från processplanering (1) till dimensionering och eventuella noggrannare analyser (2) och vidare till planering av layout och tillverkningsbeskrivning (3) och vid behov till projekthantering. Vi förverkligar ofta projekthanteringen med en EPCM-modell, vilket betyder att vi ansvarar för planering, förverkligande och övervakning av projektet.

ENG_1

Vi tar gärna emot alla nya utmaningar ni kan erbjuda oss!

Tillbaka Balance Group sida