Balance Services

Vi klarlägger nuläget för kundens processer. Då hittar vi även eventuella flaskhalsar i processen och de punkter som är mest lönsamma med tanke på underhåll och investeringar. Ett typiskt resultat är en tydlig uppgiftslista eller anvisningar om hur man ändrar körmetoderna. Inom vår Services-enhet erbjuder vi även utbildnings- och produktutvecklingstjänster som stöder genomförandet av körmetoderna i praktiken och säkerställer ett lyckat slutresultat för våra kunder. Tjänsterna ingår ofta som en del av den totala projektleveransen som förverkligas av Balance Engineering eller Balance Works.

En del av vårt serviceutbud utgörs av revideringar av processer och fastigheternas energiförbrukning samt energiöversikter. Med tanke på dessa tjänster upprätthåller vi kontinuerligt medarbetarnas kompetensnivå. Som stöd för denna kompetens använder vi oss av kalkyl- och mätmetoder som kan tillämpas på saken i fråga.

Nedan hittar du ett exempel på modellering för torkning av en massabana, där man har anpassat den till utförda processmätningar. På bilden visas temperaturen och utvecklingen av fukthalt på fiberlinjens båda ytor samt den z-riktade mittpunkten under en blåstorkning.

TandZ

Tillbaka Balance Groupin huvudsida