Bulletin

Balance Group Oy erhöll patent för förbättring av massatorkens torkningkapacitet och energiekonomi

Med paateterad metod kan man förbättra massatorkens torkningskapacitet och energiekonomi genom att arrangera torkens av- och tilluftkopplingar så att avluft sugs ur skåpet med max. vattenhalt. Samtidigt förhållande i skåpets övre delen förändras så att man kan undvika massabanans återfukting. Ihop med ökad vattenhalt i avluft förbättrar man värmeåtervinningens funktion och minskar specifik energiförbrukningen över hela torkningsprocess. Anläggningen är oberoende på fabrikant av skåpet och kan anpassas till många olika torkkonstruktioner.

Tillbaka till huvudsida