Tiedotteet

Balance Group Oy:lle patentti sellun kuivatuksen kuivatus- ja energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Patentoidulla menetelmällä sellun kuivauksen kuivatus- ja energiatehokkuutta parannetaan järjestämällä kaappikuivaimen poisto- ja tuloilmaliitynnät siten, että kaapin poistoilma poistetaan mahdollisimman korkeassa kosteudessa. Lisäksi menetelmän avulla saadaan kaapin yläosaan luotua olosuhteet, joilla voidaan vähentää sellurainan uudelleenkostumista. Poistoilman kosteuden nousun myötä kaapin energian ominaiskulutus pienenee ja lämmöntalteenoton tehokkuus paranee. Menetelmä on asennettavissa eri valmistajien kaappikuivaimiin.

Takaisin Balance Groupin pääsivulle