Tilailmastointimittaukset

Prosessitilojen ilmastoinnin toimivuus on edellytys prosessin toiminnan varmistamiselle ja henkilöstön viihtyvyyden takaamiselle. Pystymme kartoittamaan langattomaan tiedonsiirtoon perustuvalla mittaustekniikallaan koko prosessitilan ilman laadun sekä todentamaan ongelma-alueiden todellisen tilanteen, jotta itse ratkaisuun päästään käsiksi. Näillä mittauksilla voidaan selvittää myös nykyisen ilmastointijärjestelmän ajotapojen vaikutusta koko prosessitilaan. Mittaukset antavat pohjan myös virtaus-, lämpö- ja kosteusmalleille, joiden avulla voidaan suunnittelua ohjata siten, että investoinneista saadaan maksimaalinen hyöty irti. Tyypillinen toteutus on esimerkiksi kartonkikonesalin ilman laadun ja ilmataseen selvitys, jonka perusteella on tehty virtausmalli ja esisuunnittelu toimenpiteiden priorisoimiseksi.

Mittausten avulla saadaan selkeä kuva tilojen ilman laadusta (1). Jatkotoimenpiteiden suunnittelussa voidaan hyödyntää kehittyneitä laskentamenetelmiä investointien lopputulosten varmistamiseksi (2).

SERVICES_1

Takaisin Balance Services sivulle