Balance Group

Balance Groups historia sträcker sig tillbaka ända till 1999, när företagets grundare Kalle Riihimäki inledde sin verksamhet under namnet Balance Engineering. Vid den tiden utgjordes verksamheten främst av en heltäckande hantering av de projekt som hanterades av de utrustningsleverantörer som utgjorde våra kunder och av en tillämpning av vår egen kunskap inom dessa projekt. Med tiden ändrade kundkretsen från utrustningsleverantörer till ägare av industriprocesser, men våra uppgifter bestod fortfarande av konsultverksamhet och optimering av kundernas processer.

När planerna överfördes till industrin utvidgades verksamheten från processplanering till apparat- och utrustningsplanering. I detta skede kompletterades Balance Engineerings funktioner och produkter till vad de är idag. Samtidigt med planeringen ökade behovet av att gör en noggrannare undersökning av nuläget inom produktionsprocesserna. Vi skaffade då lämplig materiel och byggde upp ett samarbetsnätverk för att skapa funktionen Services. Verksamheten fortsatte under namnet Balance Engineering, men behovet bland kunderna hade även styrt oss i riktning mot totala leveranser. Vi inledde Works-funktionerna år 2010 när vi genomförde våra första totala leveranser till våra kunder. Behovet av att förtydliga våra affärsverksamheter var uppenbart och år 2012 omorganiserades vårt företag till sin nuvarande form, Balance Group Oy, som består av funktionerna Engineering, Services och Works.

Vi erbjuder alltså fortfarande våra kunder olika typer av planerings- och mätprojekt, men samtidigt har vi gjort det möjligt att tillsammans med vårt samarbetsnärverk utföra funktioner enligt principen ”en lucka”, från förplanering till leverans av utrustning.